Samenwerking Auticafé Kennemerland en Joy Living stopt helaas.

Met veel trots en dankbaarheid zetten wij in 2020 een stap naar achter zodat het auticafe een nieuwe samenwerking aan kan gaan.
Joy Living heeft momenteel niet de tijd die wij willen hebben om met regelmaat aanwezig te kunnen zijn.
Uiteraard blijven wij betrokken en behouden wij contact met het auticafe.
Bedankt voor de fijne samenwerking en tot snel.
Michel en Marcha
Joy Living.

Petitie BOZE OUDERS Van kinderen zonder Passend Onderwijs

Ben jij ook een boze of wanhopige ouder? Bang om als ‘zeurouder’ bestempeld te worden? Terwijl je een terechte klacht hebt over het onderwijs? Krijg jij ook geen gehoor bij de school of andere instanties? HELP MEE om deze problemen inzichtelijk te maken zodat de wanhopige ouders een collectieve klacht kan indienen bij de Onderwijsinspectie.

Vind je dat de hiervoor verantwoordelijke instanties jouw klacht niet goed uitvoeren? Vind je dat hier te weinig of geen controle en handhaving op is? Weet je niet waar je ermee naartoe moet? Of heb je wel geklaagd, maar wordt je als ouder, kind of professional niet gehoord? Doe mee met een collectieve klacht over het gebrek aan controle en handhaving op de uitvoering van het onderwijs.

De inspectie neemt geen individuele klachten van ouders in behandeling. Daarom verzamelen we alle klachten en maken er een collectieve klacht van. De collectieve klacht willen we op 20 november 2019 aanbieden bij de Inspectie van het onderwijs in Utrecht.

Dus, heb je een klacht over de uitvoering van het onderwijs, zoals bijvoorbeeld:

 • Een onveilige omgeving (bijvoorbeeld als gevolg van het #lerarentekort)
 • te grote groepen
 • niet toelaten van een (zorg)leerling
 • te weinig ondersteuning voor de leerkracht
 • het negeren van adviezen van deskundigen
 • geen of een slecht ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)
 • er is geen overleg over het OPP
 • er is geen instemming gevraagd op het handelingsdeel OPP
 • niet eens met verwijzing naar SO
 • de school biedt om allerlei redenen (geen geld, moeilijk, mag niet, kan niet) geen passend onderwijs
 • kind is niet (meer/volledig) welkom op school c.q. (onofficieel) geschorst
 • kindbelang ondergeschikt aan andere (financiële) belangen
 • mijden en schenden van de zorgplicht
 • wanbeleid
 • intimidatie
 • privacyschending
 • enzovoort.

Vul dan hieronder de enquête in. Deze gaan we op 20 november naar de Onderwijsinspectie brengen

http://bozeouders.nl/

Gevraagd: ouders van kinderen met Autisme.


Samen werken aan meer kennis over autisme

Geachte heer, mevrouw,

Het Nederlands Autisme Register (NAR) is een uniek, beveiligd register en een gezamenlijk initiatief van de NVA en de VU. We verzamelen gegevens over de levensloop van een grote groep mensen met autisme. Op dit moment zitten  in het NAR ruim 2500 deelnemers, een goede verdeling van mannen en vrouwen, verspreid over Nederland en van alle leeftijden en intelligentieniveaus. In veel opzichten een representatieve steekproef van mensen met autisme in Nederland. Ouders van kinderen  zijn echter ondervertegenwoordigd binnen het NAR. Om deze reden zijn we op zoek naar ouders van kinderen met autisme. Ook deelnemers met autisme en een verstandelijke beperking zijn ondervertegenwoordigd binnen het NAR. Om deze reden zijn we ook op zoek naar ouders van kinderen met autisme.

Kinderen met autisme

Om meer inzicht te krijgen in de problematiek van jonge kinderen met autisme en om goed zicht te krijgen in de levensloop bij autisme, van jongs af aan, is het van belang dat er voldoende kinderen gevolgd worden door het NAR vanaf het moment dat zij een diagnose autisme krijgen. Want hoe meer we weten over kinderen met autisme, wat zij nodig hebben en waar ouders tegen aanlopen, hoe beter het wederzijds begrip.

Zouden jullie ons hiermee willen helpen door de bijgevoegde posters op locatie op te hangen, om zo uiteindelijk samen te bouwen aan meer begrip en kansen voor mensen met autisme.


Bij voorbaat hartelijk dank voor uw hulp!

Met vriendelijke groet,

Nederlands Autisme Register

Nederlands Autisme Register | Vrije Universiteit Amsterdam | Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen | Sectie Klinische Ontwikkelingspsychologie | kamer VU-FGB 3E-17 | Van der Boechorststraat 1 | 1081 BT Amsterdam | 020 5988741 |pr@nederlandsautismeregister.nl |  www.nederlandsautismeregister.nl

Helaas hebben we minder leuk nieuws

De huidige voorzitter Nanette Bijkerk stopt ermee!

Na een jaar lang wikken en wegen , heb ik maandag 20 mei 2019 mijn functie als voorzitter en gespreksleider van het Auticafé Kennemerland neergelegd.

5 Jaar lang heb ik in het oude bestuur (Auticafé Castricum) en 3 jaar geleden begonnen met het Auticafé Kennemerland.

Het koste mij meer energie dan het opleverde.

11 juni is mijn laatste bijeenkomst die ik organiseer.

Daarna zal het team het overnemen.

Wij bedanken Nanette voor haar inzit en hopen dat zij weer een hobby vindt waar zij energie uit krijgt.

2019 is goed begonnen!

Januari 2019.

Het jaar 2019 is voor ons goed begonnen.

In januari kregen we van Spirit Energy een laptop en een desktop.

Daarnaast kregen we van de firma Otto’s alles voor kantoor de flyers voor de aankomende avond (12 feb) en ook al van de volgende avond (11 juni) nadat we op de “beursvloer” een match hebben gemaakt.

Ervaringsverhalen – Verslag ACK avond 25-09-2018

Auticafé Kennemerland, 25 september 2018

Ervaringsverhalen

Op dinsdagavond 25 september was het 3e Auticafé van 2018. De alom bekende locatie was als altijd de Juliana van Stolbergschool te Castricum. Het thema van de avond was deze maal; ervaringsverhalen. De spreker van de avond was Marcha Luitjes – ervaringsdeskundige.

Bij de geur van verse koffie druppelen de bezoekers binnen. Het belooft een boeiende avond te worden met ongeveer 40 bezoekers. Ook wordt de uitgebreide folder- en boekentafel, waar van alles ligt gerelateerd aan autisme, goed bekeken. Folders, flyers, pennen, etc. mogen uiteraard meegenomen worden. En daar wordt gretig gebruik van gemaakt.

Rond 20:00 uur opent Annelies de avond en heet iedereen van harte welkom. In het kort neemt zij het programma van de avond door. En vertelt ook onder meer waar Auticafé Kennemerland voor staat en wat ze allemaal doen. Hierna geeft ze het woord aan Marcha Luitjes.
Marcha spreekt over haar eigen ervaringen ten opzichte van haar autisme. Daarnaast is Marcha algemeen directeur bij Stichting Joy living. Joy living heeft 3 vestigingen in Noord Holland voor beschermd wonen uitsluitend voor autisme. Hierna volgt een kort introductiefilmpje van Joy Living.

Vervolgens gaat Marcha verder in op haar eigen haar eigen ervaring met autisme. Pas op latere leeftijd is bij haar de diagnose autisme gesteld. Tot die tijd had veel last van angsten. En ook heeft zij veel aangeleerd gedrag. Ze beantwoordt ook veel vragen vanuit de zaal, onder meer over schoolervaringen en medicijngebruik. Ook geeft zij informatie over beschermd wonen. Een vaak gehoorde noodkreet is; mijn kind is 18, wat nu?? Joy Living hanteert geen leeftijdsgrens.
Remco, een bewoner van Joy living, vertelt ook zijn verhaal. Remco komt uit Venlo. En via diverse plaatsen is hij bij Joy Living terecht gekomen.

Na de pauze horen we de ervaringen van Paul. Paul is 53 jaar en getrouwd. Hij werkt in de off-shore. En na 15 jaar op een booreiland te hebben gewerkt, sinds kort weer aan de wal. Paul is ook iemand met autisme. Hierdoor heeft hij weinig jeugdherinneringen, omdat hij valium kreeg. Bij Paul is ook nooit echt de diagnose autisme gesteld. Vervolgens vertelt nog verder, waarbij hij stelt dat ieder mens uniek is. Je kunt functioneren binnen je mogelijkheden. Autisme stoornissen kan je ook zien als een talent.
Hierna vertelt Annelies over de ervaringen met haar zoontje. Ze oogst hiermee applaus uit de zaal. Remco zegt na afloop veel te herkennen in het verhaal van Annelies.

Dan is het tijd voor het 1-minuutje. Diverse mensen komen met tips en waardevolle informatie. Onder meer twee dames van Welzijn Castricum. Zij gaan, in samenwerking met Autstekend, Chill out avonden organiseren. Dat is voor de jongeren van 14 tot 17 jaar en voor 18+ jongeren. Vooraf zullen er intakes plaatsvinden om kennis te maken met de jongeren. Er staan voor nu 2 proefavonden gepland.
Jong damen van Maatje Z vraagt aandacht voor mantelzorg en mantelzorgwaardering, aan te melden via de website van Maatje Z.
Jan Hein de Jong komt met 2 boekentips:

Een gesloten boek geschreven door Peter Vermeulen (ISBN 90-334-4748-7).

En Julia geschreven door Hanneke Joosten (ISBN: 9789492495433).

Verder wordt nog genoemd de pASSant in Haarlem, een ontmoetingsplek voor mensen met
een vorm van autisme en een normale tot hoge intelligentie.
Voor meer informatie over het 1 minuutje kunt u contact met het team van het Auticafé Kennemerland opnemen.

Nanette bedankt hierna iedereen voor zijn of haar aanwezigheid. Er worden bedankjes uitgedeeld aan de spreker, het team en aan Joy Living. De avond wordt afgesloten met een hapje en een drankje. En kunnen we trots terugkijken op een drukbezochte avond.